Woonlinie levert eerste gasloze energieneutrale nieuwbouwwoningen op

Een mijlpaal in de duurzaamheidsambitie van woningcorporatie Woonlinie; de oplevering van tien gasloze en energieneutrale WATT woningen. Het is het eerste energieneutrale nieuwbouwproject in het Land van Heusden en Altena, dat Woonlinie als proef uitvoert. Bij een succesvolle proef, en dat moet het woongedrag van bewoners en de monitoring van de energieprestaties van de installaties de komende periode uit gaan wijzen, volgen meer WATT nieuwbouwprojecten van Woonlinie.

“Fossiele brandstoffen zoals aardgas zijn schadelijk voor het milieu en worden schaarser en duurder. Daarom bouwt Woonlinie huurwoningen die een bijdrage leveren aan een beter milieu. Nieuwbouwwoningen van Woonlinie waren al energiezuinig; de WATT woningen zijn nog duurzamer. Ze zijn gasloos en wekken bij gemiddeld verbruik evenveel energie op als verbruikt wordt. De woning zit vol moderne technieken die dit mogelijk maken: hoog isolerende vloeren en daken, extra dichting van kieren, zonnepanelen op de daken, een bodem warmtepomp voor de verwarming en warm water en een ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Zo zijn die woningen die we toevoegen, klaar voor de toekomst”, aldus Martin Trower, projectontwikkelaar bij Woonlinie en betrokken bij het project in Woudrichem.

Energie prestatie vergoeding
Verhuurders en huurders hebben sinds mei 2016 de mogelijkheid om een energieprestatievergoeding (EPV) af te spreken. Dit maakt het voor Woonlinie mogelijk om de WATT-woningen bouwen. Het realiseren van een WATT woning betekent hogere bouwkosten; door daar een vergoeding van de bewoner voor te vragen, die bovenop de huurprijs komt, wordt gasloos en energieneutraal bouwen financieel haalbaar.

Energieverbruik
WATT, een eigen benaming voor de woningen, is een verwijzing naar de term Kilowatt – de eenheid van energie. Een verwijzing dus naar het bijzondere energieverbruik van de woningen. Een WATT woning wekt via de zonnepanelen op het dak net zoveel energie op als verbruikt wordt. Dit geldt voor bewoners met een gemiddeld verbruik, en dat wordt berekend op basis van de grootte van de woning en het aantal mensen dat er woont. Bewoners krijgen daarom een energiebundel per maand die op dat gemiddelde verbruik aansluit. Verbruikt de bewoner meer? Dan moeten ze via de energieleverancier bijbetalen. Wordt er minder verbruikt? Dan krijgen bewoners geld terug.

Continue monitoring van de woning
Het zogenaamde ‘woongedrag’ van bewoners is van grote invloed op het energieverbruik. Woonlinie monitort daarom alle installaties in de woning, het gebruik daarvan en deelt deze resultaten met de bewoners. Bewoners hebben toegang tot een app of online portaal waar zij hun verbruik kunnen inzien. Met die informatie kan nog beter gebruik gemaakt worden van de technische mogelijkheden van de woning, om energie en geld te besparen.

Begeleiding van huurders in hun woongedrag
Het wonen in een WATT woning vraagt van bewoners een andere manier van wonen dan zij wellicht voorheen gewend waren. Dat is voorafgaand aan de oplevering van het pilot project in Woudrichem uitvoerig besproken met de huurders. Martin Trower vertelt hierover: “We hebben bewoners bijvoorbeeld geadviseerd hoe zij met de verwarming om moeten gaan. Het advies is om niet meerdere keren per dag de temperatuur omhoog en omlaag te zetten, maar een constante temperatuur aan te houden in de woning. Ook hebben we huurders uitgelegd hoe een WATT woning het beste geventileerd kan worden en hoe de monitoringstools werken. De komende periode blijft er veelvuldig contact met de bewoners; Woonlinie wil samen optrekken met de bewoners om een goed succes van dit eerste WATT project te maken.”


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties