Workshop “Nul-Op-De-Meter nieuwbouw als no-brainer”

workshop-300x235Wilt u meer weten over woningen inclusief energielasten, ook wel Nul-op-de-Meter-woningen genoemd (NOM)
? Energiesprong organiseert speciaal voor woningcorporaties een workshop rond dit thema.

Corporaties vragen zich af: Wat levert het op voor mijn huurders? Hoe werkt dat technisch? Hoe kan ik het financieren? Wat betekent dat voor mijn organisatie? Is het juridisch mogelijk?

 Is het wel mogelijk als je het energiegebruik van de bewoners niet in de hand hebt? Bewonerscommunicatie; wat vertel je wel en wat niet? Hoe ga je om met bestaande ontwikkelafspraken? Hoe ga je als corporatie om met de langdurige relatie met de conceptaanbieder? Hoe verhoudt dit zich tot je bestaande werkwijze in onderhoud?

Met al die vragen kunnen managers en stafmedewerkers van corporaties terecht bij de Workshop “NOM nieuwbouw als no-brainer” op 26 mei, 19 juni en 10 juli. In de workshop wordt kennis geboden en door collega-corporaties inzicht gegeven in de ervaring die zij inmiddels met NOM woningen hebben opgedaan. Ook voor b.v.  controllers is het nuttig om de workshop bezoeke want de geboden kennis heeft ook veel financiële aspecten.

Eigen case meenemen
Door uw eigen vraag of case mee te sturen, kunnen we vanuit de organisatie zorgen dat de gewenste expertise voorhanden is.
 De workshop geeft antwoord op uw vragen in een dagdeel, bij u in de buurt. Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 5 corporaties. U kunt er daarna mee aan de slag in uw eigen organisatie.

Het doel van de workshop is verder om de gedeelde kennis zo actief mogelijk en breed in organisaties te laten landen. Daarom kan inschrijven alleen bij deelname van minimaal twee mensen per corporatie en met insluiting van een vraag of casus.

Programma
Opening en introductie visie
Vraaginventarisatie
Vijfcomponentenverhaal
Bewonerswensen als vertrekpunt
Wat is het nul-op-de-meter aanbod voor bewoners
Prestatiegaranties en wetgevingsaanpassing
Rolveranderingen in de markt
Business case ‘huurwoningen incl. energielasten’
Krachtenbundeling en vraagbeantwoording
Oogst

Aanmelden
De workshop wordt maandelijks gehouden op verschillende locaties in het land. Voor informatie over data, locaties en inschrijven neemt u contact op met Peter Sluijs (06-22846884) of Jeffrey Mennen 06-10113878.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties