Zeer energiezuinige nieuwbouw: 47 NOM-woningen in Rijsoord

woonvisieOp 18 oktober ondertekenden Alfred van den Bosch, directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonvisie uit Ridderkerk en Hans Meurs, directeur van ontwikkelende bouwer VORM uit Papendrecht een overeenkomst voor de ontwikkeling en bouw van NOM-47 woningen; 31 appartementen en 16 eengezinswoningen. Voor Woonvisie is dit het eerste grote NOM-project. VORM is al enkele jaren expert op dit gebied. Voor de zonnepanelen en de duurzame installaties wordt samengewerkt met Klimaatgarant.

Vier jaar geleden vertelde Woonvisie de bewoners van de verouderde huurwoningen aan de Gerard Alewijnszstraat en de Ds. Sleeswijk Visserstraat, dat de woningen aangepakt en verduurzaamd gingen worden. Een intensief traject volgde. Na een lange periode van onzekerheden, onderhandelingen en planvorming ligt er een sociaal plan met heldere afspraken en garanties voor alle partijen.

Omdat in Rijsoord maar weinig huurwoningen zijn, wordt er in twee fasen gesloopt en gebouwd. Op deze manier hoeven de terugkerende bewoners niet tijdelijk buiten Rijsoord te wonen, maar blijven zij tot aan de verhuizing naar de nieuwbouw in hun eigen straat of buurt. Naar verwachting wordt het eerste deel in juli 2017 gesloopt. De bouw van de 31 appartementen duurt tot ongeveer half 2018. Daarna worden de 16 eengezinswoningen gebouwd.


Gerelateerde berichten

Tags:

Projecten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties