Zeer energiezuinige nieuwbouw: Vier maal NOM-nieuwbouw voor Woonborg

woonborg-nomWoningcorporatie Woonborg start in 2016 en 2017 met vier nieuwe Nul-op-de-Meter projecten in Roden, Zuidlaren, Annen en Haren. Verouderde woningen worden gesloopt en vervangen door ‘NOM’. Het gaat bij deze projecten in totaal om 78 sociale huurwoningen. In de komende jaren wil Woonborg elk jaar 50 verouderde woningen vervangen door energieneutrale nieuwbouw.

Padkamp Roden: sloop in voorbereiding
Een besluit om verouderde woningen niet te renoveren maar te vervangen door nieuwbouw, neemt Woonborg in overleg met de huurders. Dat gebeurde ook met de bewoners van de twee-onder-een-kap woningen aan de Padkamp in Roden. Woonborg deed in deze straat een eerste Nul-op-de-Meter pilotproject. Renovatie van deze verouderde woningen bleek echter te ingrijpend en te kostbaar. De voorbereidingen voor de sloop zijn gestart.

Noord-Es Zuidlaren: 2e fase herstructurering gestart
In Zuidlaren is het Nul-op-de-Meter project van Woonborg onderdeel van een grootschalige herstructurering van de buurt Noord-Es. Woonborg sloopt in deze buurt verouderde rijwoningen en vervangt ze in drie fasen door 16 seniorenappartementen, 16 levensloopbestendige woningen en 10 eengezinswoningen. De NOM-woningen komen aan de Heerdelaan en zijn deels in 2017 en deels in 2018 klaar. Bekijk ook de impressie van de nieuwbouw in de buurt Noord-Es in Zuidlaren.

Annen en Haren: sloop en vervangende nieuwbouw
Aan de Kruisakkers in Annen begint Woonborg in november 2016 met de sloop van de bestaande huurwoningen. Hier komen tien nieuwe sociale huurwoningen terug, waarvan vijf Nul op de Meter. In Haren bereidt Woonborg samen met de bewoners van de Windeweg en Ridderspoorweg in de wijk Oosterhaar een grootschalig project voor. Hier is samen met huurders besloten om 32 bestaande woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw en vijf bestaande woningen te renoveren. Huurders spraken hun voorkeur uit om ook hier NOM-woningen te maken. Het plan is dat in Haren de eerste woningen in 2018 klaar zijn.

Woonlasten verlagen, minder CO2 uitstoot
Met het vervangen van oudere sociale huurwoningen naar Nul op de Meter-woningen wil Woonborg woonlasten van huurders helpen verlagen, wooncomfort verhogen en een bijdrage leveren aan het verminderen van CO2 uitstoot. Woonborg is een van de 70 ondertekenaars van de Drentse Energiedeal die op 7 oktober 2016 werd gesloten. Daarin is afgesproken om in 2040 alle woningen in Drenthe energieneutraal te maken.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties