ZEN Congres op 28 november

Op 28 november organiseert het Lente-akkoord voor de derde keer een ZEN Congres. Noteer de datum alvast in uw agenda!

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties