ZEN en de kanteling naar nul

Maxime-VerhagenEnergie transformeert van kostenpost naar een unique buying point. We bouwen nu al energiezuinig, maar binnen een paar jaar is het verbruik bijna nul. Of woningen leveren zelfs energie!

Dit artikel door Maxime Verhagen verscheen op 26 januari op Duurzaam Gebouwd

Dat zal aanspreken in een land waarin iedereen vindt dat de ander duurzaam moet doen, maar het jezelf heel weinig mag kosten. De bouw speelt er steeds sterker op in. Want uiteindelijk moet de consument zo’n zeer energiezuinig of zelfs -leverende woning graag – en om die reden ook – willen kopen. Het Platform ZEN (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw) werkt aan precies die kanteling in de woningmarkt.

Minder energie
Innovaties in de bouw- en installatiesector maken het mogelijk dat de gebouwde omgeving steeds minder energie vraagt. Technisch kan het, zowel in de bestaande voorraad als de renovatie. Maar het tempo van deze transitie is mede afhankelijk van een groot aantal andere factoren, waaronder de financierbaarheid en de investeringsbeslissing van gebouweigenaren.

In de nieuwbouw worden de grootste stappen gezet. Een nieuwbouwhuis van 2007 is echt een ander product dan een nieuwbouwwoning van vandaag. Vaak nemen we de auto-industrie als voorbeeld, maar niet hier. Want nieuwbouw in 2015 was maar liefst 50% energiezuiniger dan in 2007 – en dat doen automakers ons niet na!

2021: bijna energieneutraal
Wettelijk is vastgelegd dat nieuwbouw vanaf januari 2021 bijna energieneutraal moet zijn. Maar er zijn al veel voorbeelden te vinden van woningen, die op dit moment al voldoen aan die strenge eis. Sterker nog, er zijn nu al woningen die energieleverend zijn.

Wie wil dat niet? Toch is de vraag vanuit de markt nog heel klein, als het gaat om ‘zeer energiezuinige’ tot energieneutrale gebouwen. Dat bleek uit de Monitor Bouwketen 2015. Maar de markt innoveert en investeert hard om te komen tot zelfs energieleverende woningbouwconcepten.

Eind 2015 ging het Platform ZEN van start. Hierin werken projectontwikkelaars, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties samen met een groot aantal stakeholders. Ze ontwikkelen nieuwbouwconcepten die minimaal voldoen aan de eisen van januari 2021, dus minimaal bijna energieneutraal en alles daarboven. Ze doen kennis en ervaring op, delen die breed en zo komt er nog meer innovatie in de sector.

Nieuwe energiebesparende technieken
Natuurlijk is technische kennis belangrijk. En wil je in hoog tempo verder, dan moet je die op grotere schaal toepassen. Dat kan, met bewezen bouw- en installatietechnieken plus de nieuwe energiebesparende technieken, concepten en slimme multifunctionele prefab onderdelen. Bijvoorbeeld gevelpanelen of dakpannen die ook als zonnepaneel fungeren.

Maar uiteindelijk moet de consument zo’n zeer energiezuinig of zelfs leverende woning wel kopen. ZEN stelt de bewoner centraal, met zijn wensen op het gebied van wooncomfort, gezondheid, binnenklimaat en betaalbaarheid. Ook nemen de ZEN-bouwers de communicatie heel serieus, met de kopers van zo’n innovatieve duurzame woning.

De aanscherping in de wettelijke eisen heeft innovatie geholpen. Maar het Platform ZEN hanteert deze wettelijke eis in 2021 als minimumeis. Er zijn voorbeelden die verder gaan dan de wettelijke eis in 2021.

Meer weten? Kijk eens bij het Platform ZEN. Op deze website zijn veel praktijkvoorbeelden en praktische informatie terug te vinden. Meedoen? Leden van NEPROM, Bouwend Nederland, Aedes en NVB kunnen deelnemen aan het Platform ZEN.


Gerelateerde berichten

Tags:

ZEN

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties