ZEN festival nieuwsbrief september 2016

aanmeldenUpdate September 2016


ZEN-festival wordt bruisend evenement

Over 2 maanden vindt het eerste ZENfestival plaats in Den Bosch. Inmiddels zijn er al ruim 125 deelnemers geregistreerd.
Als jij professioneel bezig bent, of aan de slag wilt met Zeer Energiezuinige Nieuwbouwdan mag je dit evenement niet
missen
. Je hoort er van collega’s, van koplopers en van trendsetters waar we als sector staan en waar we heen gaan. Het ZEN-festival: een energieke dag, boordevol innovatie, die je aanzet tot denken én doen! Later inhalen hoeft niet, als je nu slim voorsorteert.  

Bekijk de ZEN festival website


Minister Blok opent ZEN-festival

Minister Stef Blok is de bewindspersoon die gaat over energiegebruik in de gebouwde omgeving. We hebben hem gevraagd toe te lichten wat het Rijk van onze sector verwacht, welke uitdagingen er liggen en hoe zijn huidige beleid daar op inspeelt en er mede richting aan geeft.

Lees verder


25.000 windmolens op de Noordzee?

Een all electric woonomgeving komt snel dichterbij met het plan om 25.000 windmolens op de Noordzee te plaatsen. Tijdens de Internationale Architectuur Biënnale in
Rotterdam presenteerde een breed consortium, met onder andere Shell en baggeraar Van Oord, een provocerend plan: in 2050 wordt 90% van alle energie in de omringende landen op duurzame wijze voorzien. Landschapsarchitect Dirk Sijmons
werkte het plan uit. Op het ZEN-festival vertelt hij zijn verhaal.

Meer parallelsessies


BENG als nieuwe norm!

Bijna Energieneutraal is na 2020 de nieuwe norm waar alle nieuwbouw aan moet voldoen. Wat betekent dit voor de praktijk? Partners van het ZEN-platform hebben in concrete woningbouwprojecten de eerste ervaringen opgedaan met BENG. Hoor van Annemie Loozen (RVO) en Harm Valk (Nieman Raadgevend Ingenieurs) wat ontwikkelaars, bouwers, corporaties en beleggers geleerd hebben, en hoe je nu al kunt voorsorteren.

Meer parallelsessies


Investeren in innovaties

Zeer Energiezuinige Nieuwbouw en energieleverende nieuwbouw zijn geen luchtkastelen maar een rendabele business case. Hoe kijken durfinvesteerders tegen de innovaties in onze sector aan? Waar zouden zij hun geld op
inzetten? Hoe bepalen zij wat de marktkansen van die innovaties zijn? Waar gaan consumenten hun geld aan uitgeven? Op het ZEN-podium: ras-ondernemer, investeerder en innovator Ben van der Burg.

Bekijk het plenaire programma


Draai mee in de ZEN-ideeën-carrousel

Heb jij een originele oplossing, een andere aanpak, een nieuwe financieringsbron of een verrassend concept bedacht? Helpt jouw idee om Zeer Energiezuinige Nieuwbouw te realiseren op zo’n manier dat de bewoner én de samenleving er echt blij van worden? Neem dan contact met ons op, en misschien presenteer jij straks jouw idee op het ZEN-festival.

Lees verder

www.lente-akkoord.nl/zen-festival

Wil je geen berichten meer ontvangen over het ZEN-festival? Klik dan hier.
Voor deze mailing worden adressenbestanden van diverse organisaties benut. Het kan helaas voorkomen dat je deze mail vaker dan één keer ontvangt. We doen ons best om dit te voorkomen.

 

 

 

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties