Verslag: ZEN-platform groeit gestaag

Verslag van het plenaire deel van de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart – door Anton Coops.

Tijdens de eerste ZEN-platformbijeenkomst van 2017 werd een flink aantal actuele onderwerpen bij de horens gevat. Een dag voor de ondertekening van de Green Deal Aardgasvrije wijken gaf Benno Schepers (CE Delft) een inleiding over aardgasloze nieuwbouw. En Harm Valk (Nieman RI) presenteerde een aantal kansrijke technieken waarmee BENG ook voor de lastigere gebouwcategorieën haalbaar wordt. In de deelsessies kwamen onder meer gendermarketing, het NOM Keur voor nieuwbouw en de oplevertoets van ISSO aan bod. De ISSO-toets maakt deel uit van de spelregels die bepalen of een project mag worden aangemerkt als ‘Ik woon ZEN’ project.

Het is druk op 7 maart. Bijna 100 deelnemers, en veel nieuwe gezichten. Een kwart van de aanwezigen bezoekt voor het eerst een ZEN-bijeenkomst. Dagvoorzitter Jan Fokkema (NEPROM) grapt tijdens zijn introductie dat er zelfs enkele bezoekers “door de mazen zijn geglipt”. Want primair zijn de ZEN-bijeenkomsten bedoeld voor lidbedrijven van de partijen in het Lente-akkoord; de corporaties, bouwers en ontwikkelaars die zijn aangesloten bij Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB. Desalniettemin wordt iedereen van harte welkom geheten, en het wordt een vruchtbare, interactieve middag in de chique ambiance van Buitenplaats Sparrendaal in Driebergen.

Zend uw projecten in!
Als tweede spreker geeft Claudia Bouwens (Lente-akkoord) speciaal voor de nieuwkomers een samenvatting van de stand van zaken binnen het ZEN-platform, en zij memoreert in het kort waar de ZEN-gedachte voor staat. “Ik wil één aspect eruit lichten: we moeten als bouwers en ontwikkelaars aansluiten bij wensen en mogelijkheden op het gebied van comfort en gezondheid, binnen de kaders van zeer energiezuinige woningen.” Claudia Bouwens roept alle aanwezigen op om hun vooruitstrevende projecten in te dienen voor de ZEN-database, ook als ze niet voldoen aan de eerste BENG-eis. Dit om het algehele leereffect te vergroten.

Van de ruim dertig projecten die inmiddels zijn ingediend voor de ZEN-database zijn er tot nu toe inderdaad slechts vier die voldoen aan alle BENG-eisen. Er is dus nog volop werk aan de winkel. Reden voor Claudia Bouwens om aan de zaal te vragen wie er moeite heeft met het realiseren van die eerste BENG-eis. Aarzelend gaat er een enkele vinger de lucht in. Het kostenaspect wordt genoemd als een lastige hindernis. Maar er zitten ook ‘koplopers’ in de zaal die BENG al aardig in de vingers hebben.

ZEN verwenpakket voor Vivare en Optimum Plus
Halverwege de middag worden Wietse Boonacker van woningcorporatie Vivare en Mark Evers van Optimum Plus in het zonnetje gezet. Eind 2016 zijn door Vivare en Optimum Plus de eerste 45 nieuwbouwwoningen opgeleverd die nu al voldoen aan de BENG-eis. De woningen aan de Hogenkampseweg in Renkum zijn daarmee energetisch toekomstbestendig. En ook op alle overige punten voldoet het project aan de eisen die worden gesteld om een ‘Ik woon ZEN’-logo te mogen voeren. Wietse Boonacker en Mark Evers ontvangen voor hun aandeel in het project een stressverlagend ZEN verwenpakket, uitgereikt door Jacqueline Hooijschuur (RVO) en Claudia Bouwens (Lente-akkoord).

Programma
Na de inleiding (zie presentatie) volgt een plenaire sessie met Harm Valk (Nieman Raadgevende Ingenieurs) over kansrijke technieken voor BENG, en een inleiding door Benno Schepers (CE Delft) over aardgasloze nieuwbouwwijken. Hieronder vindt u in de inhoud van de overige deelsessies. Klik – voor zover actief – op de sessieverslag-link voor een uitgebreid verslag.

Johan van der Stoel (bewoner en directeur Streamit in-store) is particulier opdrachtgever van een passieve energieneutrale vrijstaande woning. Waar liep hij tegenaan? Wat heeft hij er zelf aan gedaan? Sessieverslag

Wietse Boonacker (Vivare) over het eerste opgeleverde ZEN project in Renkum. Sessieverslag – Presentatie

Marco Hofman (bewoner en ISSO expert ventilatie) over het bouwproces bij zijn projectmatig te realiseren nieuwbouwwoning (EPC 0,4). Wat kan beter? Hoe wordt de klant ècht koning? Sessieverslag – Presentatie

Daniël Duijvestijn van Woonveste over ZEN en de rol van de opdrachtgever. Woonveste heeft op dit moment zo’n 15 ZEN-projecten onderhanden. Wat blijf je als corporatie zelf doen en wat besteed je uit? Wat wil je nog vinden van het ‘hoe’ als je langjarige garanties en onderhoudscontracten aangaat. En hoe beïnvloed je als opdrachtgever de betaalbaarheid? SessieverslagPresentatie

Kennissessie oplevertoets: De recente ontwikkelingen en ervaringen van de oplevertoets als kwaliteitsborging voor de bouw. Door Kees Arkesteijn (ISSO). Sessievoorzitter: Helen Visser (Bouwend Nederland). Sessieverslag – Presentatie

Kennissessie NOM-keur: Stroomversnelling zet het NOM-keur in de markt: met toetsing op ontwerp, op de uitvoering en op de instandhouding. Nu voor renovatie, in de loop van dit jaar ook voor nieuwbouw. Wat betekent dit? Simon Verduijn, manager NOM Keur bij de Stroomversnelling vertelt. Sessievoorzitter: Maarten Georgius (Aedes). Sessieverslag – Presentatie

Kennissessie Marketing: De marketing voor energiebesparing blijkt in het verleden altijd ‘mannelijk’ te zijn ingestoken. Niet slim, als vrouwen de eindbeslisser bij een woningaankoop blijken te zijn. Niels Götz (5plus1) vertelt over de recentste inzichten rond gendermarketing en energiezuinige woningen. Sessievoorzitter: Leendert Meijers (NVB). Sessieverslag – Presentatie

Vervolg
Tijdens de plenaire wrap-up aan het eind van de middag komen alle belangrijke leermomenten uit de deelsessies kort aan bod. En zoals gebruikelijk bij ZEN-bijeenkomsten mag de zaal aangeven in hoeverre er behoefte is aan verdere uitdieping van de onderwerpen die vandaag de revue zijn gepasseerd.

Er blijkt behoefte te zijn aan meer positieve ervaringen en verhalen van bewoners. En ook het planologisch aspect van de zonoriëntatie is een onderwerp waar de aanwezigen graag mee aan de slag willen. Het onderwerp marketing, waar al flink wat aandacht aan is besteed, blijft voorlopig op de agenda staan. Ook het ISSO-opnameprotocol, dat een integraal onderdeel vormt van de ZEN-spelregels, zal terugkeren. ERA Contour zegt ter plekke toe om de volgende keer hun praktijkervaringen met dit protocol toe te lichten. Verder is er volop interesse voor de Amsterdamse hoogbouwplannen met EPC nul. En de werkvorm met pitches beviel goed, dus dat houden we zo. Wordt vervolgd!

De volgende ZEN-platformbijeenkomst vindt plaats op dinsdagmiddag 20 juni.


Gerelateerde berichten

Tags:

ZEN

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties