ZEN Platformbijeenkomst 12 juni

Na het spraakmakende ZEN-congres over aardgasvrije nieuwbouw op  29 maart jl. is er op 12 juni aanstaande weer een reguliere ZEN Platformbijeenkomst. Er staat een mix van actuele onderwerpen op het programma, met onder andere Ieke Kuijpers-Van Gaalen (DGMR) die vertelt over de meest recente inzichten rond de komende BENG-regelgeving. En we komen alles te weten over De Willem en De Zwijger, de eerste NOM appartementencomplexen in Nederland met vijf woonlagen, die in juni worden opgeleverd door Woonstichting ’thuis, BAM Wonen en NB Architecten.

Datum: dinsdagmiddag 12 juni.
Locatie: Buitenplaats Sparrendaal, Driebergen-Rijsenburg

Programma

12.30 uur Ontvangst met lunch, koffie, thee.
13.00 uur Opening en welkom door dagvoorzitter Jan Fokkema, directeur NEPROM.
13.15 uur Plenaire inleiding door Ieke Kuijpers – van Gaalen (DGMR) over de meest recente inzichten rond de komende BENG-regelgeving. Zowel over de drie voorgenomen BENG-eisen van het Rijk, als over de 90% versie van de bijbehorende nieuwe NEN-norm. Wat houdt dat in voor de bouwpraktijk?
13.35 uur Plenaire inleiding van Luc Reusken (Manager Vastgoed ‘thuis) over de ambitie, het proces en de financiële keuzes van zijn corporatie bij project De Willem en De Zwijger, de eerste NOM appartementengebouwen in Nederland met vijf woonlagen, die in juni worden opgeleverd.
13.55 uur Vier pitches van praktijkcollega’s; 2-3 minuten per pitch. Kies n.a.v. de pitch waar je meer van wilt weten in het volgende programma-onderdeel.
14.15 uur Sessiereeks 1 (30 minuten) – keuze uit vier deelsessies. Publiek stelt vragen, pitcher geeft antwoord. Pitcher heeft (behalve plenaire pitch) geen presentatie voorbereid, maar vertelt over zijn ervaringen n.a.v. de vragen.

  • Gideon Goudsmit (foto) over energieleverende appartementsgebouwen. Gespreksleider: Claudia Bouwens (Lente-akkoord).
  • Michel Golberdinge (Beter Wonen) heeft met DuraVermeer in Zeeland sociale huur BENG woningen gerealiseerd. Gespreksleider: Maarten Georgius (Aedes).
  • Carl-peter Goossen (BouwNext) geeft inzicht in de kosten voor de varianten BENG, all electric en warmtenet voor Ecowijk De Kiem. Gespreksleider: Jan Fokkema (NEPROM)
  • De vierde sessie wordt nog ingevuld.
14.45 uur Pauze
15.15 uur Sessiereeks 2 (60 minuten) – keuze uit drie deelsessies.

  • Kennissessie NOM nieuwbouw appartementencomplexen De Willem en De Zwijger in Best. Peter Poell (hoofd voorbereiding, BAM Wonen), Luc Reusken (Manager Vastgoed ’thuis) en Harold van de Ven (architect bij NB Architecten, foto) lichten het in aanbouw zijnde project verder toe. Gespreksleider: Jan Fokkema (NEPROM).
  • Kennissessie EPV. Uitkomsten uit de ZEN themagroep tot nu toe, en een projectvoorbeeld. Gespreksleider: Maarten Georgius (Aedes).
  • Kennissessie Nieuwbouw Aardgasvrij, nog nader in te vullen. Gespreksleider: Claudia Bouwens (Lente-akkoord).
16.15 uur Wrap up
16.45 uur Borrel
17.45 uur Einde


Voor wie?

De ZEN-platformbijeenkomsten zijn gericht op de bedrijven binnen het ZEN-platform. Overige leden van de vier brancheverenigingen binnen het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB) en zijn ook welkom. Deelname is kosteloos. U ontvangt na uw aanmelding een bevestiging en een week voor aanvang een programma, een lijst van deelnemers en een routebeschrijving.

U kunt zich hier aanmelden.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Claudia Bouwens, programmaleider Lente-akkoord: cb@lente-akkoord.nl. De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van het Lente-akkoord. Heeft u vragen over uw aanmelding? Mail dan naar info@lente-akkoord.nl


Gerelateerde berichten

Tags:

ZEN

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties