ZEN Platformbijeenkomst 18 juni

Op 18 juni organiseert het Lente-akkoord weer een ZEN Platformbijeenkomst. Noteer de datum alvast in uw agenda!

Deze keer met o.a. Frank Doff en Gert-Jan ’t Hart (Klimaatgarant). Klimaatgarant monitort inmiddels 9.000 NOM en EPC nul nieuwbouwwoningenwoningen waarvan zij de installatie in beheer hebben. Wat leren zij van deze continue monitoring? Hierover vertellen zij op de ZEN platformbijeenkomst van dinsdagmiddag 18 juni 2019.

 

 

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties