ZEN Platformbijeenkomst op 11 september

Op 11 september aanstaande is er weer een reguliere ZEN Platformbijeenkomst. Er is zoals gebruikelijk aandacht voor de nieuwe BENG-norm en -eisen. Matthijs Visser van Alliander gaat in op publieke open warmtenetten, en er zijn weer een aantal prikkelende pitches en diepgravende kennissessies. Speciale aandacht is er deze keer voor het thema gezondheid, met de finalisten van de Mitros Gezondheidschallenge, en het NeroZero-lab met Willem Koppen.


Datum:
dinsdagmiddag 11 september.
Locatie: Buitenplaats Sparrendaal, Driebergen-Rijsenburg

Programma

12.30 uur Ontvangst met lunch, koffie, thee.
13.00 uur Opening en welkom door dagvoorzitter Jan Fokkema, directeur NEPROM.
13.15 uur Plenaire inleiding door Harm Valk (Nieman RI) met een update over de komende BENG-regelgeving. Wat houdt dit in voor de bouwpraktijk?
13.35 uur Plenaire inleiding van Matthijs Visser (Alliander DGO) over Publieke Open Warmtenetten op lage temperatuur bij nieuwbouw. Eindgebruikers krijgen dan op buurtniveau lokale duurzame warmte geleverd met een opengesteld net, kunnen bijvoorbeeld ook zelf opgewekte zonnewarmte terugleveren, en daarbij straks kiezen uit meerdere warmteleveranciers.
13.55 uur Drie pitches van praktijkcollega’s; 2-3 minuten per pitch. Kies n.a.v. de pitch waar je meer van wilt weten in het volgende programma-onderdeel.
14.15 uur Sessiereeks 1 (30 minuten) – keuze uit drie deelsessies. Publiek stelt vragen, pitcher geeft antwoord. Pitcher heeft (behalve plenaire pitch) geen presentatie voorbereid, maar vertelt over zijn ervaringen n.a.v. de vragen.

  • De huidige NEN norm voor ventilatie voldoet niet. Marco Hofman (ISSO, voorzitter NEN ventilatie, foto) zoekt ventilatiespecialisten in de bouw die mee willen denken over een betere norm. Gespreksleider: Claudia Bouwens (Lente-akkoord)
  • Van installaties in losse componenten naar een plug en play motorblok. Menso Oosting (directeur Fijn Wonen) over de aanpak van Van Wijnen om tot een kant-en-klaar installatieblok voor Fijn Wonen te komen. Gespreksleider: Helen Visser (Bouwend Nederland).
  • Hoe buffer je energie gedurende het jaar? RWS en Marsaki hebben al in meerdere woningprojecten het IJs van Columbus toegepast. Patrick Harting en/of Walter Koens (Marsaki) vertellen hun ervaringen. Gespreksleider: Jan Fokkema (NEPROM).
14.55 uur Pauze
15.25 uur Sessiereeks 2 (60 minuten) – keuze uit drie deelsessies.

  • Kennissessie met Willem Koppen (foto) over de gezonde en comfortabele woning. Het NeroZero-lab is zijn derde proefwoning in Heerhugowaard. Gespreksleider: Jan Fokkema (NEPROM).
  • Kennissessie Hoogbouw. Jop van Buchem (Mitros) en Dennis Kuijt (Heijmans) over het BENG appartementengebouw Terwijde Zuidoost Utrecht, 4 en 9 hoog, met luchtwarmtepompen en elektrische radiatoren. Gespreksleider: Maarten Georgius (Aedes).
  • Kennissessie met finalisten Mitros Gezondheidschallenge. Met oplossingen voor de nieuwbouw. Pitches onder anderen door: Eric Willems (Huygen Installatie Adviseurs) met GEMI, de Gezond Wonen Coach. Jelmer de Jong (Brink Climate systems) en Niels Götz (5plus1) met Aangenaam Binnen zonder zorgen. Nico Blaauw (Trebbe) en Marius van Zanten (Buva) met Gemakkelijk gezond ventileren. Edward Hissink (fresh-r), met fresh-r: Gezond binnenklimaat zonder energieverlies in nieuwbouw, ook voor pre-fab. Gespreksleider: Claudia Bouwens (Lente-akkoord).
16.25 uur Mobieltjes in de aanslag! Interactieve digitale stemronde met actuele vragen en stellingen.
16.45 uur Borrel
17.45 uur Einde


Voor wie?

De ZEN-platformbijeenkomsten zijn gericht op de bedrijven binnen het ZEN-platform. Deelname is kosteloos. U ontvangt na uw aanmelding een bevestiging en een week voor aanvang een programma, een lijst van deelnemers en een routebeschrijving.

U kunt zich hier aanmelden.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Claudia Bouwens, programmaleider Lente-akkoord: cb@lente-akkoord.nl. De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van het Lente-akkoord. Heeft u vragen over uw aanmelding? Mail dan naar info@lente-akkoord.nl

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties