ZEN Platformbijeenkomst op 18 juni

Op dinsdag 18 juni aanstaande is er weer een ZEN Platformbijeenkomst. Deze keer met als thema: gezond en comfortabel – en hoe monitor je dat? Er wordt aandacht besteed aan projecten en producten die zich onderscheiden op het gebied van gezondheid en comfort. En wat monitoring betreft gaan we flink de diepte in met sessies over de meetresultaten van Klimaatgarant, en over de eerste praktijkervaringen met de NOM Monitoringnorm van Stroomversnelling.

Datum: dinsdagmiddag 18 juni.
Locatie: nog niet bekend.


Programma

12.30 uur Ontvangst met lunch, koffie, thee.
13.00 uur Opening en welkom door dagvoorzitter Jan Fokkema, directeur NEPROM.
13.15 uur Plenaire inleiding door Harm Valk (Nieman RI) met een update over BENG en oververhitting, gezond en comfortabel wonen.

Plenaire inleiding Willem Bastein (Klimaatgarant, foto) over comfortabel wonen zonder aardgas.

13.55 uur Drie pitches over gezonde/comfortabele energiezuinige producten of projecten;
3 minuten per pitch. Kies n.a.v. de pitch waar je meer van wilt weten in het volgende programma-onderdeel.
14.15 uur Sessiereeks 1 (30 minuten) – keuze uit drie deelsessies. Publiek stelt vragen, pitcher geeft antwoord. Pitcher heeft (behalve plenaire pitch) geen presentatie voorbereid, maar vertelt over zijn ervaringen n.a.v. de vragen.

14.55 uur Pauze
15.25 uur Sessiereeks 2 (60 minuten) – keuze uit drie deelsessies.

  • Willem Bastein: wat leert Klimaatgarant n.a.v. de monitoring van 9.000 energieneutrale nieuwbouwwoningen? We gaan dieper in op enkele specifieke projecten, o.a. van BPD.
  • Maarten Hommelberg (Stroomversnelling, foto) over de nieuwe standaard voor NOM Monitoring en praktijkervaringen met automatisering van de EPV-administratie.
  • Nog niet bekend.
16.25 uur Mobieltjes in de aanslag! Interactieve digitale stemronde met actuele vragen en stellingen.
16.45 uur Borrel
17.45 uur Einde


Voor wie?

De ZEN-platformbijeenkomsten zijn gericht op de bedrijven binnen het ZEN-platform. Deelname is kosteloos. U ontvangt na uw aanmelding een bevestiging en een week voor aanvang een programma, een lijst van deelnemers en een routebeschrijving.

U kunt zich hier aanmelden

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Claudia Bouwens, programmaleider Lente-akkoord: cb@lente-akkoord.nl. De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van het Lente-akkoord. Heeft u vragen over uw aanmelding? Mail dan naar info@lente-akkoord.nl

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties