ZEN Project: 57 NOM-huurwoningen in Ouddorp

57 NOM-huurwoningen met prestatiegarantie

Aan het Hoge Pad en de Oosterweg in Ouddorp komen 57 sociale huurwoningen voor diverse doelgroepen. De eerste 34 woningen zijn opgeleverd voor de Kerst van 2017. De overige 23 woningen worden na de sloop van nog 12 bestaande woningen medio oktober 2018 opgeleverd. Alle woningen zijn nul-op-de-meter (NOM), inclusief prestatiegarantie. Opdrachtgever is Woningbouwvereniging Beter Wonen. De projectontwikkeling en bouw is in handen van Dura Vermeer.

Het project bestaat uit rij- en hoekwoningen bedoeld voor starters, gezinnen en ouderen (levensloopbestendig). “Alle woningen worden zo gebouwd dat ze straks sowieso aanpasbaar zijn voor mensen die zorg nodig hebben”, legt Manager Vastgoed & Strategie Michel van Golberdinge van Beter Wonen uit.

Naast NOM is het ook de ambitie van de woningbouwvereniging om deze woningen BENG te realiseren. “Qua energiebehoefte komen we uit op 20,9 kWh/m2 per jaar, het primair energiegebruik komt als het goed is uit op -30,3 kWh/m2 per jaar en het percentage hernieuwbare energie ligt op 175%.”

Prestatiegarantie
In de woningen komt een bodemwarmtepomp, gecombineerd met PV-panelen, gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning en CO2-gestuurde ventilatie in alle kamers. “Het ontwerp, de aanleg, onderhoud en de prestatiegarantie van deze installaties heeft de woningcorporatie bij Dura Vermeer ondergebracht, waarbij de prestatiegarantie wordt gewaarborgd via adviseur Klimaatgarant.

Er is gekozen voor onderhoudsarme materialen, om zo levensduur te verlengen en de onderhoudskosten op de langere termijn te verlagen (TCO; Total Cost of Ownership). “Door met de aannemer een prestatiegarantie voor de woningen aan te gaan voor een periode van 25 jaar, is er goed nagedacht over de materialisering van de woningen.”

Tijdens de ontwikkeling van de woningen tot aan de realisatie, zijn bewoners continu geïnformeerd over dit project. Via bewonersavonden, brochures en een energiecoach die per woonblok bewoners enthousiasmeerde, is er veel aandacht geweest over het wonen in NOM-woningen en wat dit betekent.

Onderdeel ZEN-programma
Dura Vermeer neemt met project in Ouddorp deel aan het ZEN-programma van het Lente-akkoord. ZEN staat voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, van bijna energieneutraal (BENG) tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. We gaan voor tevreden bewoners door extreem goed te letten op wooncomfort, gezondheid, opleverkwaliteit én uiteraard betaalbaarheid. Hierbij kijken we naar vragen als: weten we wat de bewoner wil? Kunnen we technische hoogstandjes matchen met klantverlangens? Kunnen we woonplezier en -comfort verhogen en tegelijk de energierekening verlagen? En hoe doen we dat?

Alle opgeleverde ZEN-projecten zijn terug te vinden op het Podium duurzame gebouwen van RVO.nl. 


Gerelateerde berichten

Tags:

Projecten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties