ZEN Themagroepen

In ZEN Themagroepen worden belangrijke deelonderwerpen met een vaste groep deelnemers inhoudelijk uitgediept. Een procesmanager vanuit het Lente-akkoord zorgt voor voortgang in het proces en zorgt ervoor dat de uitkomsten worden verwerkt in een verslag of folder. Eventueel wordt een expert ingehuurd voor inhoud en verdieping. De leden van de themagroep komen enkele keren bij elkaar en gaan bijvoorbeeld bij elkaar op de bouwplaats kijken. Alle deelnemende organisaties kunnen zich opgeven voor onderwerpen die hen interesseren.

Themagroep BENG-eisen (2020) en TOjuliBENG-logo
In de periode januari-februari 2019 zijn de concept geadviseerde BENG-eisen (versie 2018) in een themagroep met 22 corporaties, bouwers en ontwikkelaars onder de loep genomen. De Lente-akkoord partners hebben Nieman Raadgevende Ingenieurs wederom gevraagd om de twaalf praktijkprojecten nogmaals door te rekenen, en nu met de definitieve BENG-eisen. Ook hebben we gevraagd om de Temperatuur Overschrijding Juli door te rekenen.

Themagroep Tevredenheidsenquête
folder consumentenvoorlichtingDe belangrijkste vraag bij ZEN-woningen is hoe de energierekening omlaag kan, terwijl het woonplezier en het comfort van de bewoners verhoogd wordt. Bij de oprichting van het ZEN platform is bepaald dat de klanttevredenheid ongeveer een jaar na oplevering gemonitord wordt. Het streven is om te komen tot een klanttevredenheid van minimaal 7,5. De brancheverenigingen in het Lente-akkoord houden een uitgebreide enquête bij bewoners van ZEN projecten. Dit om niet alleen de algehele klanttevredenheid te meten, maar ook om te onderzoeken hoe tevreden bewoners zijn met aspecten als licht, lucht, geluid en temperatuur in de woning. De onderwerpen die aan de orde komen zijn: algemene woontevredenheid, binnenmilieu & comfort, energie, gebruik & onderhoud en voorlichting.

Afgeronde themagroepen

Themagroep BENG-eisen (2018)BENG-logo
In januari en februari 2019 zijn de concept geadviseerde BENG-eisen onderwerp geweest van een ZEN themagroep. Nieman RI heeft 12 woningprojecten op de concept BENG-eisen onderzocht en hun conclusies met de ZEN themagroep BENG eisen besproken.

Deelnemers aan deze themagroep waren: Nico Blaauw (Trebbe Wonen), Henk Bouwmeester (tekstschrijver), Jos van Boxtel (Stebru Bouwgroep), Mark Evers (Van Campen Bouwgroep), Irmine van der Geest (Syntrus Achmea RE&F), Ben Giesbers (Stichting Christelijke Woningcorporatie), Dick van Ginkel (Van Wijnen Midden), Niek Habraken (KleurrijkWonen), Sven Hillecamp (De Alliantie Ontwikkeling), Christiane Hogeweg (Aedes), Jochem Joosten (Synchroon), Marco Kranenburg (ERA Contour), Sebastiaaan Luchies (Koopmans Bouwgroep), Edgar van Niekerk (Bouwend Nederland), Johan Riezebos (Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen), Jasper Ritsema (Aalberts Ontwikkeling), Ivo van Rooy (Saint-Gobain Construction), Stefan de Ruijter (Hurks Vastgoedontwikkeling), Niels Sijpheer (EnergyGO), Theo Smits (Heijmans Vastgoed), Jan van Veen (Geveke Bouw), Jos de Vries (BPD). Het onderzoek is uitgevoerd door Marit Cornelisse, Theo Haytink, André Kruithof en Harm Valk (Nieman RI). Voorzitter themagroep: Claudia Bouwens (Lente-akkoord ZEN).

Download het rapport van Nieman RI
Download de reactie van de Lente-akkoord partijen (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB bouw), IVBN en Vastgoedbelang op internetconsultatie ‘Wijziging Bouwbesluit 2012 BENG 2020’


Themagroep Gasloze Nieuwbouw

Op 8 maart 2017 is door een groot aantal overheden en netbeheerders de Green Deal Aardgasvrije Wijken ondertekend. Hiermee willen deze partijen de ontwikkeling van aardgasvrije wijken bespoedigen. In nieuwe wijken zal geen nieuwe aardgasinfrastructuur meer worden aangelegd. Ook in bestaand stedelijk gebied zijn grote investeringen in bestaande gasnetten niet meer voor de hand liggend. Gasloos is in de meeste gevallen de nieuwe realiteit voor nieuwbouw. De vervolgvragen zijn dan: wat zijn de opties, wat gaat dat kosten? In deze ZEN-themagroep zijn die vragen beantwoord. Het resultaat is een brochure met inzicht in kosten. De brochure is op 29 maart 2018 gepresenteerd op het ZEN congres Gasvrije nieuwbouw: zo doe je dat!

Zie ook:
ZEN-themagroep Gasloze Nieuwbouw trapt af op 27 juni (23-5-2017)
ZEN-brochure Zeer Energiezuinige Nieuwbouw zonder aardgas (29-4-2018)


Thema Marketing
blauwhoed
Als het gaat om marketing van Zeer Energiezuinige Nieuwbouw verdiepen we ons onder andere in de vraag hoe er gebruik kan worden gemaakt van gedragspsychologie. Hoe verbind je de energie-opgave aan de beleving, behoeften en belangen van consumenten en eindgebruikers? Wat zijn de do’s en don’ts? Dit onderwerp vergt nieuwe kennis en expertise van buiten onze branche. Er is daarom gekozen voor een andere werkvorm dan een themagroep. In plaats daarvan laten we tijdens ZEN platformbijeenkomsten marketing in de vorm van een workshop of lezing van een expert terugkomen.

Themagroep Communicatie rond Ventilatie
Doel van deze themagroep is om bewustzijn te bewerkstelligen bij de woonconsumenten, zodat ze weten waarom het belangrijk is om de (steeds vaker goed geïsoleerde) woning te ventileren. Ze moeten vervolgens handreikingen en handelingsperspectief krijgen over hoe ze moeten ventileren.

Zie ook:
Ventilatie tussen de oren krijgen (7-4-2017)


Themagroep Analyse ZEN projecten

In 2017 willen we woningprojecten van deelnemers aan het ZEN platform analyseren, die in de afgelopen tijd zijn ingediend voor de ZEN database. In hoeverre zijn deze projecten qua ontwerp al gefit op BENG? Is het wooncomfort in deze woningen verder verbeterd? Hoe kan oververhitting worden voorkomen?

Zie ook:
Aanmelden voor themagroep Analyse ZEN Projecten (13-3-2017)
ZEN projecten van deelnemers ZEN platform (7-4-2017)
De eerste ZEN projecten geanalyseerd (2-6-2017)


Themagroep MPG

De Milieuprestatieberekening Gebouw (MPG) geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw zijn toegepast. Vanaf 1 januari 2018 is bij iedere vergunningaanvraag voor nieuwe woningen niet alleen het aanleveren van een MPG verplicht, deze moet dan ook voldoen aan de maximale grenswaarde van 1 euro per vierkante meter bvo per jaar. Het ZEN platform start daarom een themagroep waarin corporaties samen met ontwikkelaars en bouwbedrijven onderzoeken wat dit in combinatie met BENG en NOM voor nieuwbouw betekent. DGMR is als onderzoeksbureau bij dit traject ingeschakeld.

Zie ook:
ZEN-factsheet over MPG; ‘Op weg naar circulaire woningbouw’ (24-11-2017)
Reden tot zorg bij ZEN-themagroep MPG (21-9-2017)
Milieuprestatie gebouwen: leerervaringen (11-7-2017)
Verslag: eerste bijeenkomst themagroep MPG (26-4-2017)
Meld u aan voor de ZEN themagroep MPG (14-2-2017)


Themagroep Energie op gebiedsniveau

Windmolens_maasvlakteDoel van deze themagroep is duidelijkheid te scheppen in wat er momenteel kan met energie-opwekking buiten de kavel. We willen praktijkvoorbeelden uitwisselen en contracten, technieken en leerpunten delen. De projecten van deelnemers met energie op afstand laten we goed beschrijven. Ook onderzoeken we of deze praktijkvoorbeelden binnen de BENG-eisen passen. We starten met PV en windmolens. Ook bekijken we welke mogelijkheden er voor corporaties bestaan om op gebiedsniveau energiemaatregelen te treffen.

Zie ook:
Energie van buiten de kavel (slot) (2-5-2017)
Lokaal opgewekt, lokaal toegepast (20-1-2017)
Energie van buiten de kavel 2 (12-9-2016)
Zonnecellen buiten de kavel (8-12-2016)
Energie van buiten de kavel (10-6-2016)
ZEN-platform lanceert themagroep ‘Energie op gebiedsniveau (4-5-2016)


Themagroep BENG-eisen

BENG-logoAls maatstaf voor de energieprestatie van een woning is de EPC steeds minder geschikt. De EPC wordt daarom vervangen door drie nieuwe energie-eisen, ontwikkeld in het kader van BENG (bijna-energieneutrale gebouwen). Wat betekenen deze BENG-eisen, en met name de eerste eis (energiebehoefte maximaal 25 kWh/m2 per jaar) voor de toekomstige woning? Hier willen we in de themagroep BENG-eisen op korte termijn meer inzicht in krijgen en praktijkervaringen mee opdoen door woningprojecten van deelnemers te laten doorrekenen en vervolgens in theorie te laten optimaliseren op de eerste eis.

Zie ook:
Handvatten voor BENG (15-4-2016)
BENG themagroep rekent 10 projecten door (22-1-2016)
Eindpresentatie: ZEN platformbijeenkomst 21 juni


Themagroep Gestapelde Bouw
amstelkwartier800Doel van de themagroep Gestapelde Bouw is meer kennis te krijgen van de praktische mogelijkheden om woongebouwen (hoger dan 5 lagen) bijna energieneutraal of beter te realiseren. Deelname aan de themagroep staat open voor bedrijven die aangesloten zijn bij het ZEN-platform die een nieuwbouw woongebouw in ontwikkeling of aanbouw hebben of die daarmee aan de slag willen gaan.

Zie ook:
Hoe krijg je gestapelde bouw onder de 25kWh/m2 (18-3-2016)
Hoe hoog kun je nog gaan met gestapelde bouw? (5-2-2016)
Eindpresentatie: ZEN platformbijeenkomst 21 juni


Themagroep Bewonerscommunicatie
jem
Door de toename van complexe technieken in woningen wordt bewonerscommunicatie en koper begeleiding belangrijker.  Veel bedrijven werken al aan het verder professionaliseren van de bewonerscommunicatie en kopersbegeleiding. In de themagroep Bewonerscommunicatie bespreken wij de meest recente ervaringen en ontwikkelingen met leden uit het ZEN-platform.

Zie ook:
Beknopt verslag themagroep bewonerscommunicatie (12-2-2016)
Eindpresentatie: ZEN platformbijeenkomst 21 juni
Brochure ‘Communicatie bij ZEN-woningen’ met handige checklists (17-6-2016)


Themagroep BENG do’s en don’ts
sterrenberg
Het afgelopen half jaar is in twee themagroepen onderzocht wat de effecten van de BENG-eisen zijn, zowel voor grondgebonden woningen als voor gestapelde bouw. De algemene leerpunten uit deze onderzoeken willen we vertalen naar een goed leesbare, begrijpelijke factsheet voor alle praktijkprofessionals in de bouw, met do’s en don’ts, tips en duidelijke illustraties en infographics.

Zie ook:
Uitnodiging ZEN Themagroep BENG do’s en don’ts (6-7-2016)
Lente-akkoord brochure: BENG do’s en don’ts (6-2-2017)

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties