Tesla als inspiratie voor zeer energiezuinige nieuwbouw

Dit artikel is overgenomen uit Aangenaam! –  het relatiemagazine van Kalliste Woningbouwontwikkeling

Een verhaal over Tesla in het magazine van Kalliste. Vreemd?! Zeker niet. Als ontwikkelaar hebben wij alles te maken met ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Sterker nog, “als je één ontwikkeling moet noemen die een gamechanger kan worden in de gebouwde omgeving, is het mobiliteit.” Aldus professor Hans de Jonge tijdens een debat op de laatste PROVADA. “Als we geen eigen auto’s meer hebben en er meer zelfrijdende auto’s komen, zou het aanzicht van de stad wel eens ongelooflijk kunnen veranderen.” En dus laten wij ons graag informeren en inspireren door Kim Liebregts, Country Director Tesla Nederland.

Wie Tesla zegt, zegt duurzaamheid. Succesvolle duurzaamheid. Hoe flikt de Amerikaanse autofabrikant hem dat? Hoe lukt het Tesla om duurzaamheid sexy te maken en te verkopen? En wat kunnen wij daar in de vastgoedsector van leren? Of beter: wat moeten wij daarvan leren? Het is immers onze taak als ontwikkelaar om maatschappelijke ontwikkelingen – bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit – te vertalen naar uitgangspunten bij het creëren van toekomstbestendige woon- en leefomgevingen.

Zo verkoop je duurzaamheid
“Om een nieuwe, duurzame technologie met succes te kunnen verkopen, zijn twee zaken van cruciaal belang,” opent Liebregts. “Het nieuwe product moet aantrekkelijker en significant beter zijn dan bestaande alternatieven. Je kunt de consument alleen overtuigen als hij geen concessies hoeft te doen. Bij de ontwikkeling van Tesla Model S hielden we constant voor ogen dat we de beste auto wilden produceren en niet alleen de beste elektrische auto. Hetzelfde geldt voor het Tesla Solar Roof, dat een gebouw van energie voorziet. Het bestaat uit zonnepanelen die er vanaf de straat uitzien als gewone dakpannen. Maar ze zijn veel sterker dan keramische dakpannen. En ze leveren zoveel energie dat de hogere kostprijs binnen afzienbare tijd is terugverdiend.” Met dat laatste raakt Liebregts de tweede voorwaarde om een duurzaam product succesvol te kunnen verkopen. De prijs mag niet al te veel hoger zijn dan die van het alternatief. “De consument moet de hogere aanschafprijs binnen afzienbare tijd kunnen terugverdienen. Tot nu toe is het bij al onze producten gelukt om een grote markt aan te spreken en daarmee het benodigde schaalvoordeel te behalen.”

Tesla’s ‘First Principle’ methode
Een attractief product en een acceptabele meerprijs. Dat zijn eveneens de voorwaarden waarmee de vastgoedsector een NOM-woning aan de man zou moeten brengen, vindt Tesla’s Country Director. “Zorg ervoor dat die woning aantrekkelijker is dan een ‘gewone’ woning. Dat de gas- en elektriciteitsmeter aan het einde van het jaar op nul staat, zonder dat de bewoner ook maar iets aan concessies heeft moeten doen. En dat de extra investering waar een NOM-woning om vraagt, binnen een acceptabel tijdsframe kan worden terugverdiend.” Dat veronderstelt doorgaans meer aanpassingen dan de huidige ‘incrementele’ innovaties, waarbij bestaande technologieën worden verbeterd. Tesla’s CEO Elon Musk gaat uit van de ‘First Principle’ methode, waarbij iedere uitdaging wordt ontleed tot de fundamentele fysische componenten. Je gaat dan niet uit van de technologische status quo, maar van de voorliggende uitdaging. Vervolgens bepaal je wat precies nodig is om een doorbraak te forceren. “Dat hoeft niet eens een revolutionaire technologie te zijn. Misschien levert een roadmap om je productie op te schalen, al de marge die je zoekt.”

Zelfrijdende auto’s
Het straatbeeld van de toekomst wordt in hoge mate bepaald door de zelfrijdende auto; eveneens een innovatie waarin Tesla fors investeert. Het autobezit zal afnemen, want een gewenste auto komt gewoon op basis van behoefte voorrijden. Met alle consequenties voor de ruimtelijke omgeving van dien. Minder parkeerplaatsen. Lege parkeergarages. Moeten we überhaupt nog parkeergarages bouwen? Liebregts is het hier maar ten dele mee eens. “Ik geloof niet dat de transportbehoefte fundamenteel door de zelfrijdende auto zal veranderen. Mensen zullen nog steeds ’s ochtends naar hun werk willen rijden en ’s avonds voor het eten thuis willen zijn. Het aantal voertuigen zal niet significant afnemen. Maar de zelfrijdende auto kan natuurlijk wel verder van de voordeur worden geparkeerd. In strategisch gepositioneerde garages met slimme, duurzame laadvoorzieningen. Makkelijk en snel bereikbaar. Dergelijke parkeergarages zullen bijzonder aantrekkelijke, waardevaste investeringen blijken. Ondertussen wint de publieke ruimte enorm aan kwaliteit. Straten en pleinen die nu vol staan met geparkeerde auto’s, bieden straks de ruimte om te recreëren, te spelen en te ontmoeten in het groen. Zo verhoogt de zelfrijdende auto uiteindelijk de leefbaarheid van de stedelijke omgeving.”

Woning als energiecentrale
Ontwikkelingen in mobiliteit en duurzaamheid zijn sterk bepalend voor de ruimtelijke omgeving van morgen. Voor onze steden en wijken. Maar ook voor onze woningen zelf, die aantrekkelijke, duurzame energie gaan leveren. Tesla brengt nu al geïntegreerde oplossingen op de markt in de vorm van het eerder genoemde Solar Roof en de Powerwall (accu’s die de overtollige energie uit de zonnepanelen opslaan om de woning ’s nachts van energie te voorzien). “Het is Tesla’s ambitie om de transitie naar duurzame energie te accelereren,” gaat Liebregts verder. “Daarom willen wij samen met andere partijen duurzame energieopwekking faciliteren. Dat kan in Nederland niet alleen met zon en wind; je zult ook aardwarmte moeten benutten. Het is aan jullie bouwers en ontwikkelaars om ervoor te zorgen dat de nieuwe technologieën snel en makkelijk in de gebouwde omgeving kunnen worden ingepast.”

De toekomst begint nu
Tot slot; wat verwacht Tesla van een woning in 2030? Hoe ziet onze woon- en leefomgeving er dan uit? “Daar valt weinig concreets over te zeggen,” besluit Liebregts. “Maar duidelijk is dat we niet tot 2030 kunnen wachten om te kijken waar het naartoe gaat. Nu al moeten voorzieningen worden getroffen om de nu bekende (en misschien ook nog niet bekende) technologieën te kunnen integreren. Daarom is het belangrijk dat bij elk project voorbereidingen worden getroffen voor bijvoorbeeld laadpalen, energieopslag, warmtepompen en de benodigde regeltechniek. Dat is de enige manier waarop we een toekomstbestendige leefomgeving kunnen creëren.”


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties